Eerstelijnspsychologische zorg Noord-West-Vlaanderen

Heeft u als klinisch psycholoog/orthopedagoog interesse om zich te conventioneren, dan kan u meer info vinden op onderstaande website, via deze PowerPoint en opname van een infomoment. Om de opname te bekijken, heeft u het volgende wachtwoord nodig: Conventie2! Indien u zich kandidaat wil stellen, kan u contact opnemen via het contactformulier.

Patiënt

Als kind, jongere, volwassene of oudere kan u met psychische problemen terecht bij een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog. Tijdens een eerste gesprek zullen zij samen met u kijken wat voor u de meest geschikte hulpverlening is. Dit kan eerstelijns psychologische en/of gespecialiseerde psychologische zorg zijn en dit zowel individueel als in groep. Eventueel zullen zij u doorverwijzen.

Verwijzer

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van sessies afhankelijk van het feit of deze na intake door de psycholoog/orthopedagoog wordt opgenomen in de eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde zorg en dit op individueel of via een groepsaanpak.

De kostprijs voor een individuele sessie is voor de patiënt 11,00 € of 4,00 €, indien deze recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Voor een groepssessie is dit steeds 2,50 €

Psychologen/Orthopedagogen

De verplichte ziekteverzekering komt tussen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Deze terugbetaling kadert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en is een project dat loopt tot 31/12/2023.

Om dit te realiseren wordt er jaarlijks een budget van 150 miljoen euro vrijgemaakt. Met dit budget kunnen uiteraard niet alle patiënten geholpen worden, maar wordt er wel een belangrijke aanvulling voorzien op het bestaande aanbod.

Deze psychologische functies (eerstelijnspsychologische en gespecialiseerde) worden door het netwerk geestelijke gezondheidszorg op niveau van de eerstelijnszones georganiseerd met een specifieke aandacht voor outreachend werken waardoor hulpverlening dichter bij de burger wordt gebracht.

Contact

logo_netwerkggz

Secretariaat

 

 secretariaatconventie@netwerknowe.be

0485 83 97 57

Annick Dobbelaere

Lokaal Coördinator

annick.dobbelaere@netwerknowe.be

 0475 20 20 41

Bart De Saeger

Zorginhoudelijke coördinator

bartdesaeger@netwerknowe.be

0486 82 89 20

Lieven Lust

Netwerkcoördinator Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen

lieven.lust@netwerkggzregionw-vl.be

0471 47 01 01